Keo và các sản phẩm kết dính

Bảng giá Keo dán đá Granite

Keo dán đá Dermax 0,8L (vàng trong)
350,000 VNĐ
 • Đơn vị: thùng 12 lon

  Trọng lượng:0.85 kg/lon

  Màu: Vàng trong

Hướng dẫn sử dụng
Keo dán đá Dermax 0,8L (đen, trắng)
370,000 VNĐ
 • Đơn vị: thùng 12 lon

  Trọng lượng:0.85 kg/lon

  Màu: đen hoặc trắng

Hướng dẫn sử dụng
Keo dán Đá Dermax 4L (vàng trong)
535,000 VNĐ
 • Đơn vị : thùng

  Trọng lượng: 3,7 kg/thùng

  Màu sắc: vàng trong

Hướng dẫn dử dụng
Keo dán Đá Dermax 18L (vàng trong)
650,000 VNĐ
 • Đơn vị : thùng

  Trọng lượng: 17,5 kg/thùng

  Màu sắc: vàng trong

Hướng dẫn sử dụng

Bảng giá keo dán Epoxy

Keo dán Epoxy - 9 KG
550,000 VNĐ
 • Đơn vị: 1 cặp 2 thùng

  Trọng lượng: 9kg/cặp

  1 Thùng keo + 1 Thùng chất đóng rắn

Hướng dẫn sử dụng
Keo dán Epoxy - 20 KG
1,100,000 VNĐ
 • Đơn vị: 1 cặp 2 thùng

  Trọng lượng: 9kg/cặp

  1 Thùng keo + 1 Thùng chất đóng rắn

Hướng dẫn sử dụng

Bảng giá Keo Silicone

Keo cây Silicone
90,000 VNĐ
 • Keo mềm dạng cây

  Trọng lượng: 590 ml/cây

Xem thêm
Keo cây Silicone (thùng)
1,560,000 VNĐ
 • Thùng 20 cây

  Trọng lượng: 590ml/cây

Xem thêm
Tham khảo thêm